Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 7 Δεκεμβρίου, 2023

Παρακαλούμε αυτούς τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσουμε τον ιστότοπο https://lianosoliveoil.gr που διαχειρίζεται το Lianos Olive Oil.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και τη μόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους χρήστες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή την υπηρεσία χρήσης.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με άλλο μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η Υπηρεσία και το αρχικό περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητά της αποτελούν και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Lianos Olive Oil και των δικαιούχων της.

Σύνδεσμοι σε άλλους χρήστες

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το Lianos Olive Oil.

Το Lianos Olive Oil δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιονδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσίες τρίτων. Περαιτέρω αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Lianos Olive Oil δεν θα είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία που προκαλεί ή φέρεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται στο ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων τοποθεσιών ή υπηρεσιών.

Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιονδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Λήξη

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναδείξουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό εάν παραβιάσετε τους Όρους.

Όλες οι διατάξεις των Όρων που από τη φύση τους πρέπει να επιβιώσουν μετά τον τερματισμό που θα επιβιώσουν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων ιδιοκτησίας, των δηλώσεων αποποίησης εγγυήσεων, της αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης.

Αποποίηση ευθυνών

Η χρήση της Ιστοσελίδας μας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη σας. Η Υπηρεσία παρέχεται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή πορείας απόδοσης.

Κυβερνητικός νόμος

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλουμε ένα άλλο δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν η διάταξη των παρόντων Όρων κρίνεται άκυρη ή μη εκτελεστή από το δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθίστανται και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των νέων όρων. Το τι συνιστά υλική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.

Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας μας μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.

Lianos Olive OilΚαμάρες Αιγιαλείας, Τ.Κ. 25009 ΑχαΐαΤηλέφωνο: 26910 31118
Email: info@lianosoliveoil.gr