Δεκέμβριος 2020: Συμμετοχή μας στη διαδικτυακή έκθεση – FMS FOOD MARKET SHOW 2020