1 – 5 Μαρτίου 2021: Συμμετοχή στη διαδικτυακή έκθεση που τρέχει ΕΞΠΟΤΡΟΦ